ZAJĘCIA‎ > ‎Zajęcia - ogólnie‎ > ‎

Materiały do nauki

=> Materiały o wolnym dostępie 
=> Materiały o ograniczonym dostępie (wymagane zalogowanie) - brak
 
Powyżej link do slajdów z zajęć oraz innych materiałów przydatnych do nauki ekonomii. Wszystkie linki prowadzą do stronki Google Docs, gdzie możecie obejrzeć slajdy online lub pobrać wersję PDF lub XLSX w przypadku arkusza kalkulacyjnego (menu Plik > Pobierz oryginał). 

Oznaczenia wersji (zaczynając od "A"): im dalsza literka, tym nowsza jest wersja. Minus wersjonowania: nie są zaznaczane zmiany w poszczególnych wersjach :( sorry

Pamiętajcie, że to są tylko slajdy - nie pierwotne źródło wiedzy. Takim jest dla Was przede wszystkim podręcznik.

W razie problemów lub wątpliwości lub jeśli zauważysz błąd w slajdach (dokładam starań, żeby ich nie było), proszę o maila.

Źródła zadań:
  1. Smith Peter, Begg David, Ekonomia. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1999
  2. Sloman John, Smith Peter, Economics. Student Workbook. 7th Edition., Prentice Hall, 2010
  3. Frank Robert H., Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wyd. Technologiczne, Gdańsk 2007
  4. Materiały Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, http://materialywne.110mb.com/documents/mikroekonomia_i/mikro_zadania_6.doc
  5. własne

PS. Skany i tłumaczenia zadań udostępniam korzystając z możliwości jakie daje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, Art. 27. : "Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu."  => PDF
Comments