ZAJĘCIA‎ > ‎Zajęcia - ogólnie‎ > ‎

Książki (makro)

Przykładowe tytuły książek, które możecie wykorzystać do napisania recenzji. Z różnych "opcji" - zarówno klasyków, neoklasyków, keynesistów, monetarystów, austriaków itd. Wyróżnione książki polecam szczególnie na podstawie zasłyszanych opinii oraz własnej. 

(Przed czytaniem/pisaniem recenzji - zgłoś tytuł do prowadzącego!)

Zerknij także na SPOSÓB OCENY PRAC.

  • Współczesne
  • Adam Grant, "Give and Take: A revolutionary approach to success" (Dawaj i bierz: rewolucyjne podejście do sukcesu)
  • King 
   Brett, 
   Bank 3.0 
  • Nassim Nicholas Taleb, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy
  • Akerlof George A., Shillerm Robert J., Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, 2009 [polskie wydanie “Zwierzęce instynkty”, 2011]
  • Bogle John C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, 2009
  • Boyle David, Simms Andrew, The new economics: a bigger picture, 2009
  • Cohen Gerald Allan, Dlaczego (nie) socjalizm?, 2011
  • Diamond J., Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, 2007
  • Fiedor B., Hockuba Z. (red. nauk.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności - wybrane eseje, 2009
  • Friedman Milton, Wolny wybór, 2006
  • Frydman Roman, Goldberg Michael D., Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, 2007
  • Silver Nate, "The Signal and The Noise: Why So Many Predicions Fail – but Some Don`t" (Sygnał i szum: Dlaczego tak wiele prognoz się nie spełnia, a niektóre okazują się trafne)
  • Mauboussin Michael J., "The Success Equation: Untangling Skill and Luck in Business, Sports and Investing" ("Równanie sukcesu: Ile umiejętności, a ile fartu jest w biznesie, sportach i inwestowaniu")
  • Skousen Mark, Narodziny współczesnej ekonomii (podtytuł "Żywoty i idee wielkich myślicieli")
  • Sachs Jeffrey, "The Price of Civilisation" (Cena cywilizacji)
  • 25 lat po transformacji ustrojowej w Polsce
  • Hazlitt Henry, Inflacja. Wróg Publiczny nr 1, 2007
  • Rozwiązanie Keynesa. Droga do globalnej koniunktury gospodarczej. Paul Davidson
  • Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza.
  • Teoria bezrobocia w stanie równowagi Christopher A. Pissarides
  • Filozofia ekonomii, Gorazda Marcin
  • How Much is Enough?, Edward Skidelsky
  • Sekrety ekonomii, Harford Tim
  • Przeciw Bogom. Niezwykle dzieje ryzyka, Bernstein Peter L.
  • Racjonalność w ekonomii, Smith Vernon L. (noblista)
  • Ekonomia Boża i ludzka. Kazania wolnorynkowe, Gniadek Jacek
  • Czas w ekonomii, Czaja Stanisław
  • Współczesna ekonomia Ku nowemu paradygmatowi?, Godłów-Legiędź Janina
  • Jackson Tim, Prosperity without growth: economics for a finite planet, 2009
  • Kołodko Grzegorz, 
   Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, 2013
  • Kołodko Grzegorz, Świat na wyciągnięcie myśli, 2010
  • Kołodko Grzegorz, Wędrujący Świat, 2008
  • Mortensen Dale T., Dyspersja płac. Dlaczego podobni pracownicy zarabiają różnie?, 2000
  • Orłowski Witold M., Świat do przeróbki, 2011
  • Roubini N., Mihm S., Kołodko G., Ekonomia kryzysu, 2011
  • Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, 2006
  • Sachs Jefrey, Koniec z nędzą: Zadanie dla naszego pokolenia, 2005 („ekonomia kliniczna”)
  • Sandel Michael, What money can't buy. The moral limits of the markets. (Czego nie można kupić za pieniądza: moralne granice rynków)
  • Sedláček T., Ekonomia dobra i zła, 2011
  • Sommer Tomasz, Czy można usprawiedliwić podatki?, 2006
  • Stiglitz Joseph E., Freefall. Jazda bez trzymanki, 2010
  • Thurow Lester C., Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, 1996
  • Williams A. D., Tapscott D., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, 2011
  • Williams A. D., Tapscott D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, 2008
  • Zawiślak Andrzej M., O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, 2011
  • Rodrik D., Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, 
   Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011
  • Rodrik D., The Globalization Paradox, 2011
  • Reinhart C. M., Rogoff K., This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly , 2011
  • Huff D., How to lie with statistics (pierwsze wydanie 1954)  [recenzja]
  • Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir "Scarcity: Why Having Too Little Means So Much" ("Niedobór: Dlaczego posiadanie zbyt mało znaczy tak wiele")
  • Ha-Joon Chang, „Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism (Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i sekretna historia kapitalizmu)
  • Schiff Peter D., Schiff Andrew J., Gospodarka, rozwój, krach. Na czym to polega?
  • Robert A. Sirico, Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy, 2012
  • Kahneman Daniel, Thinking, Fast and Slo
  • Caplan Bryan, Selfish Reasons to Have More Kids
  • Gasparino Charles, The Sellout: How Three Decades of Wall Street Greed and Government Mismanagement Destroyed the Global Financial System
  • Fergusson Adam,  When Money Dies
  • Chacko George, Evans Carolyn L., Gunawan Hans, Sjoman Anders L., The Global Economic System: How Liquidity Shocks Affect Financial Institutions and Lead to Economic Crises, 2011
  • Rivoli Pietra, The Travels of a T-Shirt in the Global Economy: An Economist Examines the Markets, Power, and Politics of World Trade, 2009
  • Brenner Robert, The Economics of Global Turbulence, 2006
  • Marthinsen John E., Managing in a Global Economy: Demystifying International Macroeconomics, 2007
  • Ayau f. Manuel, Paradoks wymiany, czyli gra o sumie dodatniej, 2010 („darwinizm gospodarczy”)
  • Balcerowicz L., Rzońca A., Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, 2010
  • Bard Alexander, Söderqvist Jan, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, 2006 (pl)
  • Boaz David, Libertarianizm, 2005
  • Bowden E. V., Bowden J. H., Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, 2002
  • Chołaj Henryk, Ekonomia polityczna globalizacji, 2003
  • Cohen Benjamin J., The Future of Money, 2003
  • Davies H., Green D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, 2010
  • Soto Jesus Huerta de, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, 2009
  • Soto Jesus Huerta de, Sprawiedliwość a efektywność , 2010
  • Soto Hernando de, Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na zachodzie a zawodzi gdzie indziej?, 2002
  • Duhig Charles, The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, 2012
  • François Chesnais, Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją?, 2012
  • Friedman David, The Machinery of Freedom. Guide to Radical Capitalism (Mechanizmy Wolności: Przewodnik po Radykalnym Kapitaliźmie), 1989
  • Greco Thomas H., Greco Jr.Thomas H., The end of money and the future of civilization, 2009
  • Hayek Friedrich, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, 2004
  • Helpman Elhanan, The Mystery of Economic Growth, 2004
  • Hongbing Song, Wojna o Pieniądz 2. Świat władzy pieniądza, 2011
  • Hongbing Song, Wojna o Pieniądz, 2010
  • Jarek Jerzy, Historia Grosza i Złotego od Denara do Euro, 2009
  • Kaczmarek T., Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie, Difin, Warszawa 2007.
  • Kieżun Witold, Patologia transformacji, 2012
  • Konieczny Feliks, O sprawach ekonomicznych, 2006
  • Korten David C., Agenda for a new economy: from phantom wealth to real wealth, 2009
  • Krawczyk Marcin, O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności R. Barro, J. Tobin i inni, 2007
  • Krugman Paul, End this depression now!, 2012
  • Lietaer Bernard A., The future of money: a new way to create wealth, work and a wiser world, 2001
  • Lott John R. Jr, Freedonomia jak interwencjonizm państwowy rujnuje gospodarkę, 2010
  • Machaja Mateusz (red.), Pod prąd głównego nurtu ekonomii, 2011
  • Mączyńska E. (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, 2009
  • Olszak C. M., Ziemba E.,  Strategie i modele gospodarki elektronicznej, 2007
  • Pauli Gunter, The Blue Economy, 10 years, 100 innonvations, 100 Million Jobs, 2010
  • Pissarides A. Christopher, Teoria bezrobocia w stanie równowagi, 2012
  • Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, 2009
  • Rockwell L. (red), Austriacy o standardzie złota, 2011
  • Rothbard Murray N., Ekonomia wolnego rynku, 2007-2012
  • Rothbard Murray N., Interwencjonizm, czyli władza, a rynek, 2009
  • Rudolf Stanisław, Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, 2012
  • Rzońca Andrzej, Balcerowicz Leszek, Zagadki wzrostu gospodarczego, 2011
  • Sadowski Zdzisław, Eseje o gospodarce, 2000
  • Sadowski Zdzisław, Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach, 2011
  • Snowdon B., Vane Howard, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, 2003
  • Surowiecki James, Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, 2010
  • Taylor J. B., Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny, skutki, interpretacje, 2009-2011
  • Wallerstein Immanuel, Koniec świata jaki znamy, 2004
  • Wojtyna Andrzej (red. nauk.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, 2011
  • Wojtyna Andrzej, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, 2000
  • Wojtyna Andrzej, Szkice o niezależności banku centralnego, 1998
  • Wolman David, The End of Money: Counterfeiters, Preachers, Techies, Dreamers--And the Coming Cashless Society, 2012
  • Woods Thomas, Kościół a wolny rynek. Katolicka obrona wolnej przedsiębiorczości, 2007
  • Yamarone Richard, Wskaźniki wkonomiczne, 2006
  • Zarlenga Stephen, The lost science of money: the mythology of money, the story of power, 2002
  • Zienkowski Leszek, Wiedza a wzrost gospodarczy, 2003
  • Klasyka (wybór! – więcej np. bibliografia Noblistów)

  • Einstein Albert, Dlaczego socjalizm?, 1949 [http://internacjonalista.pl/historia-i-wspoczesno/historia-doktryn-lewicowych/891-albert-einstein-dlaczego-socjalizm.html]
  • Erhard Ludwig, Dobrobyt dla wszystkich [Wohlstand für Alle], 1957-2011
  • Erhard Ludwig, Economics of success, 1963
  • Galbraith John Kenneth, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, 1987-2011
  • Galbraith John Kenneth, Pieniądz. Pochodzenie i losy, 1975-2011
  • Keynes John M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936
  • Marks Karol (Engels Fryderyk), Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, 1867
  • Schumpeter J. A., Kapitalizm socjalizm demokracja, PWN, Warszawa, 1995
  • Smith Adam, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, 1776
  • Smith Adam, Teoria uczuć moralnych, 1759
  • Toffler Alvin, Trzecia fala, 1980-2006
  • Veblen, Teoria klasy próżniaczej
  • von Mises Ludwig, Ludzkie działanie, 1949-2011
  • von Mises Ludwig, Teoria pieniądza i kredytu, 1912-2012
  • Friedman Milton, Rose Friedman, Wolny wybór, 1980-2006
  • Friedman Milton, A Monetary History of the United States 1867-1960, 1963
  • Friedman Milton, A Theory of the Consumption Function, 1957
  • wybrane raporty
   • Klubu Rzymskiego (np. "the limits to certainty, facing risk in the new service economy") => w maju 2012 nowy raport!
   • organizacji międzynarodowych (ONZ, WTO, IMF, Banku Światowego itp.)
  Comments