ZAJĘCIA‎ > ‎Zajęcia - ogólnie‎ > ‎

Ocena pracy

zaktualizowane 2013.01.14

Osobiście zawsze mi brakowało jasnych reguł oceniania prac w liceum czy na uczelni, od których zależało potem zaliczenie i inne. Zawsze chciałem znać, nie tylko ostateczną ocenę, ale też i to, co zostało konkretnie ocenione. Brakowało mi pewnego feedbacku ze strony prowadzącego. I Ja taki feedback postaram się dać. Przede wszystkim oceniając według konkretnych kryteriów. Pamiętaj, że nie wszystkie elementy są bezwzględnie obowiązkowe, bo można napisać dobrą pracę bez literatury, a można napisać dobrą pracę słabym stylem, nadrabiając innymi elementami.

Jako, że recenzja i referat różnią się pod względem wymogów i rodzaju wysiłku, jaki jest potrzebny, by napisać jedno i drugie, inaczej je oceniam. Praca musi mieć SENS, ujmować ISTOTĘ tematu i stanowić pewną całośćLiczy się wkład pracy i indywidualne podejście, własna ocena/opinia i dopracowanie pracy jako całości; , "panowanie" nad treścią (konkrety!) i formą, oraz szczególnie w referacie - odwołania do źródeł i rzeczywistości. 

Pisanie na podstawie wyłącznie własnej wiedzy i obserwacji może mieć jakość (sens), TYLKO jeśli (1) ma się duże doświadczenie praktyczne, (2) bardzo specyficzne, niszowe (nowatorskie) zagadnienie i pisze się pionierską pracę w sposób możliwie jak najpełniejszy lub (3) ma się profesurę... W innym przypadku źródła są niezbędne, choć w każdym poprzednim mimo wszystko są wskazane.

Zwróć uwagę, że można dostać +1 pkt, jeśli szczególnie dobrze zrealizujesz jeden z elementów oceny (np. naprawdę duża ilość włożonej pracy). Nie można jednak dostać ponad 100% za pracę.

Wasza praca nie ma być rozprawą doktorską i nie musi być hiperskomplikowana ani długa, ale powinna ukazać rezultat Waszej pracy (często wychodzi, że w pracach krótszych jest mniej wysiłku, ale nie jest to ogólną zasadą).

elementy doceniane

REFERAT (>> LINK <<)

Uwaga: może się nieznacznie zmienić przed terminem oddania prac!

Referat ma charakter bardziej obiektywny niż recenzja, ale również elementy własnej opinii są wartościowe, choć bardziej może liczy się oryginalne podejście i kreatywność analizy, czy w treści niż sama opinia, która raczej powinna być w miarę obiektywnym wnioskiem, chyba że pozwala na subiektywizm temat.
 • (3/15+1 pkt) odwołania
  • zastosowana wiedza (akademicka, naukowa: teoretyczna)
  • odniesienia do źródeł (książki, artykuły, dane statystyczne)
   • jakośćźródeł
   • ilość źródeł
  • inne (zdarzenia, spostrzeżenia)
  • własne mini-badanie
 • (4/15+1 pkt) ilość własnego wkładu 
  • nakład pracy (np. obszerna literatura, przeprowadzone minibadanie)
  • subiektywne opinie, indywidualne oceny, polemika, spostrzeżenia, głębokość przemyśleń
 • (3/15+1 pkt) jakość własnego wkładu
  • oryginalność, kreatywność, ciekawe ujęcie tematu
  • aktualność
  • dojrzałość
  • dociekliwość
  • naukowość podejścia, elementy (m.in):
   • określony temat, cel i pytania, na które ma praca odpowiadać
   • świadomość metoda analizy/syntezy
   • określone założenia
   • trzymanie się założeń
  • logika, spójność i porządek
  • konkretność i precyzję (bez lania wody), ujęcie istoty
 • (3/15+1 pkt) język, styl, erudycja (zdolności pisarskie): poprawne stosowanie nomenklatury ekonomicznej
 • (2/15+1 pkt) dopracowanie graficzno-techniczne
  • ogólny wygląd i forma pracy
  • przypisy, podpisy, bibliografia (odwołania źródeł przy stwierdzeniach, które nie są Twoje)
  • obecność elementów pracy
RECENCJA (>> LINK <<)

Uwaga: może się nieznacznie zmienić przed terminem oddania prac!

Recenzja wymaga "tylko" przeczytania książki i napisania tekstu dotyczącego tej książki, zatem i w formie i technicznie mniej jest wymagane, ale za to trzeba jeszcze lepiej wypaść w pozostałych elementach. Jest jeszcze dodatkowa kwestia - istnieje wiele recenzji w różnych miejscach, które są pokusą, żeby z nich skorzystać. Jednak łatwo do nich dotrzeć nie tylko Wam.. :) Ponadto zastrzegam możliwość pytania o treść książki i recenzji :)
 • (2/15+1pkt) odniesienia/odwołania do wiedzy, zdarzeń, świata i innych publikacji (ilość i jakość* źródeł)
 • (3/15+1pkt) ilość własnego wkładu 
  • nakład pracy 
  • subiektywne opinie, oceny, polemika, spostrzeżenia (z obserwacji), głębokość przemyśleń
 • (3/15+1 pkt) jakość własnego wkładu
  • oryginalność, kreatywność, aktualność i ciekawe podejście
  • dociekliwość
  • naukowość podejścia
   • logika, spójność i porządek
   • konkretność i precyzja (bez lania wody), ujęcie istoty
 • (3/15+1 pkt) podkreślenie elementów ekonomicznych (dot. zwłaszcza książek z innych dziedzin)
 • (3/15+1 pkt) język, styl, erudycja (zdolności pisarskie): poprawne stosowanie nomenklatury ekonomicznej
 • (1/15+1 pkt) dopracowanie graficzno-techniczne
  • obecność elementów pracy
  • ogólny wygląd i forma (struktura) pracy

Idealna praca łechtałaby intelekt we wszystkich tych wymiarach.
Pamiętaj, że to już nie jest byle wypracowanie na języku polskim!

Ogólnie uważajcie na: 
 • zbyt syntetyczne (szerokie) ujęcie (kto dużo obejmuje ten mało ściska**)
 • zbyt analityczne (głębokie) ujęcie (nie wnikaj za bardzo, bo wsiąkniesz)
  • tak krótką pracę trzeba zatem "wyważyć", aby zawierała wystarczająco dużo meritum, odpowiednią strukturę, głębię wnioskowania/analizy/treści, ale nie pomijała ważnych kwestii - trzeba zatem wybrać to, co najważniejsze.
 • zbyt luźny i pełen potocznych, ogólnikowych, wieloznacznych określeń język
 • zbyt homogeniczny i pełen "trudnych słówek" język (choć to dotyczy bardziej profesorów)
 • kopiowanie cudzych tekstów czy sklejanie własnej pracy z innych (w szczególności w przypadku recenzji!)
 • weź pod uwagę, że wiele recenzji i referatów już widziałem oraz to, że przeciętni piszą podobnie - zarówno w grupie mniejszej, jak i większej (Twoje wrażenie, że praca jest oryginalna wcale musi oznaczać, że taka jest)
 • bibliografia i przypisy!
 • pisanie w pierwszej osobie - w poważnych pracach pisze się w trzeciej osobie "Autor zrealizował postawiony cel..." lub bezosobowo "Postawiony cel został zrealizowany..." 

----------------

* Najwyższą jakość mają źródła naukowe (trochę źródeł w zakładce źródła):
 • książki: wydane pod auspicjami PTE, książki wydawnictw i instytutów naukowych: PWE, PWN, Diffin, oficyny wydawnicze uczelni, czy inne książki, ale napisane przez naukowców, w tym encyklopedie, oficjalne słowniki, podręczniki akademickie
 • artykuły naukowe w czasopismach naukowych: dostępne w wyszukiwarkach takich artykułów, m.in. na stronie WWW biblioteki SGH
 • bazy danych pierwotnych: bezpośrednie wynik ankiet, zagregowane dane organizacji międzynarodowych, urzędów statystycznych, instytucji rządowych, dane dostępne komercyjnie
** Weź do rąk Rzeczpospolitą/Wyborczą spróbuj ją zgnieść. Weź po kolei wszystkie strony gazety i zgniataj. Udało się teraz? :)


 
(wersja 2011*)
 • 40% (46% w recenzji) praca i kreatywność
  • duży wkład pracy własnej (np. obszerna literatura, przeprowadzone minibadanie)
  • własną opinię, ocenę, polemikę, dojrzałość, spostrzeżenia (z obserwacji), głębokość przemyśleń
  • odniesienia do wiedzy i innych publikacji (głównie w referacie)
  • oryginalność, aktualność i ciekawe ujęcie tematu
 • 40% (46% w recenzji) treść i forma
  • konkretność i precyzję (bez lania wody), ujęcie istoty
  • dociekliwość, naukowość podejścia
  • zastosowana wiedza
  • logikę, spójność i porządek, formę pracy
  • język, styl, erudycję
  • mikro/makro-ekonomiczność
 • 20% (7% w recenzji) warsztat techniczny
  • dopracowanie źródłowe (odwołania źródeł przy stwierdzeniach, które nie są Twoje): 
   • ilość i jakość źródeł
   • przypisy, podpisy, bibliografia
  • dopracowanie graficzno-techniczne

Comments