ZAJĘCIA‎ > ‎Zajęcia - ogólnie‎ > ‎

Zasady: punkty, nieobecności

=> Punkty, wyniki, obecności 

(uaktualnione styczeń 2015)

"Zerówki"

 • Co do zasady NIE organizuję zerówek.
 • Ewentualne zaliczenia w terminach przedsesyjnych mogą być tylko w dodatkowych terminach (w tym np. bezpośrednio po zakończeniu ostatniego wykładu)

Punkty

 • Zaliczenie zajęć odbywa się zgodnie z zasadami podanymi na zajęciach!
 • Po ewentualne dodatkowe punkty brakujące do zaliczenia proszę się zgłaszać bezpośrednio
 • Wszelkie informacje bieżące dotyczące punktów będą umieszczane na Twitterze "Ekono_net": (twitter.com/Ekono_net)
Obecności
 • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. 
 • Jedna nieobecność od początku zajęć dozwolona ("czynniki losowe").
 • Każda nieobecność oprócz uzupełnienia wiedzy i praktyki (rozwiązanie zadań) wiąże się z obowiązkowymi pracami (5#Wszelkie wątpliwości związane z przenoszeniem się z innych zajęć, studiowaniem na innych uczelniach zgłaszajcie na maila.
 • Obecność na wykładach przeważnie nie jest obowiązkowa, ale mogą się pojawić na wykładzie informacje, których będę wymagał, a których nie będzie na slajdach ani w podręczniku
Przepisywanie ocen
 • Co do zasady NIE przepisuję ocen.
 • W wyjątkowych przypadkach mogę to zrobić, ale pod warunkiem, że:
  • ocena otrzymana była na uczelni wyższej o podobnej albo wyższej renomie
  • sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu jest taki sam, albo szerszy
  • najwyższą oceną, jaką mogę przepisać jest 3.5, nawet jeśli uzyskana wcześniej ocena jest wyższa

Dodatkowe prace (tylko w roku akademickim = przed rozpoczęciem sesji)

Przed wykonaniem prac - proszę o informację: co i ile robisz. Jeśli praca jest słabsza - można dostać tylko część # albo wcale! Przyjmuję tylko dopracowane zadania dodatkowe (liczy się JAKOŚĆ) 

Rodzaje prac dodatkowych z pożytkiem dla Was i dla społeczności:

 • [7#] ESEJ/RECENZJA: 
  • napisanie dodatkowego eseju na jeden z ekonomicznych tematów (po zatwierdzeniu tematu) lub recenzji książki ekonomicznej po zatwierdzeniu wcześniej tematu. Esej (referat) ma spełniać wszystkie standardy (nie ma być lipy!)
   Budżet: 50# (10# na osobę).
 • [1#] ZADANIE: 
  • 1) ułożeniu treści i podaniu rozwiązanie autorskiego zadania, które: a) uwzględni teorię, której nie poruszaliśmy na zajęciach, b) zniesie jakieś założenie albo c) zaprezentuje przykład z życia (np. z obserwacji) 
  • 2) propozycja znalezionego ciekawego zadania (w formie i treści) z innych zbiorów zadań, ale oryginalnego zadania związanego z tematem; 
  • 3) adaptowanie istniejącego zadania np. z wykorzystaniem aktualnych danych rzeczywistych 
  • Dobrze, jeśli zadanie prezentuje konkretne zagadnienie w praktyce; rodzaj zadania: dowolne, preferuję problemowe z krótkim opisem, nie musi być długie ani super skomplikowane, żeby być ciekawym. Zastrzegam możliwość nie akceptacji zadań krótkich, nudnych, banalnych. Zadania mają być w prezentacji!
   Budżet: 30# (5# na osobę).
 • [2#] WIKIPEDIA: 
  • wprowadzenie nowego lub modyfikacja istniejącego hasła związanego z ekonomią; hasło powinno być opisane rzetelnie, obejmować możliwie szeroko i głęboko temat, napisane z godnie z naukowym duchem (niezależnie, logicznie, odwołania do literatury!); zmiana lub dopisanie pojedynczego zdania NIE kwalifikuje się na żadne punkty. Przed zmianą hasła - muszę je zatwierdzić.
 • [2#] NEWS EKONOMICZNY: 
  • napisanie newsa ekonomicznego albo komentarz (polemika) ze znalezionym newsem: własne spostrzeżenia, myśli, oparte na tym, co zauważyłeś, przeczytałeś (artykuły, książki, newsy w Internecie). News nie musi dotyczyć bezwzględnie aktualnych spraw; nie może po prostu być kopią newsa z innej strony; powinien pokazywać, że teoria i zadania, które omawialiśmy nie są oderwane od rzeczywistości, powinien odnosić się do ujęcia mikroekonomicznego/makroekonomicznego gospodarki. No i ma być zwięzły (własny news albo komentarz - bez załączania samego newsa), ale nie za krótki - kilkanaście zdań (ok 3000 znaków ze spacjami). Technicznie: news albo fragment publikacji + źródło + komentarz.
   Budżet: 20# (3# na osobę).
 • [2#] E-KOLOKWIUM: 
  • E-kolokwium jest uruchamiane pod adresem k.ekono.net, ale jest w fazie TESTOWEJ (http://k.ekono.net/reg.html)
  • Ewentualne punkty za rzetelne UWAGI dotyczące działania systemu
  • UWAGA: strona często jest niedostępna!
  • Budżet: x# (x# na osobę).
 • INNE - podam w razie potrzeby na zajęciach lub w aktualnościach, możecie też coś proponować.

Zastrzegam możliwość zmiany stawek. 
EKSPERYMENT ROKU 2012... NIE AKTUALNE!

Rynek punktów (o co chodzi z tymi #)

Na zajęciach mamy 3 rodzaje punktów:

- PROCENTY(%): punkty zaliczeniowe (100pkt do zdobycia na zajęciach)
- PUNKTY: na kolokwium => przeliczane na punkty zajęciowe (nie operujemy nimi) 
- HASHE (#): dodatkowo możecie zdobywać # (hashe). To taka lokalna waluta :)

Zdobywanie #:
- zarobienie za dodatkowe prace
- zakup za %

# są potrzebne do zaliczania nieobecności
% są potrzebne do zaliczenia zajęć

Z jednej strony Ci, którzy mają nieobecności do zaliczenia, mogą "kupić" # za posiadane %.
Z drugiej strony Ci, którym brakuje punktów do wyższej oceny lub zaliczenia, a mają nadwyżkowe # za dodatkowe zadania mogą kupić % za posiadane #.

"Bankowy" kurs wymiany # / %

aktualizacja 2012.01.01

Sprzedaję 1# za 3.0 % (jeśli masz nadwyżkę % i chcesz kupić #) => czyli cała 1 nieobecność = 15%
Kupuję 1# za 1.5 % (jeśli masz # i chcesz wymienić %)                     

"Rynkowy" kurs wymiany

Macie także możliwość wymiany # i % między sobą po dowolnym kursie. Ci, którzy mają nieobecności chcą kupić # jak najtaniej, a Ci, którzy chcą mieć lepszą ocenę - chcą kupić % jak najtaniej :) 

Oczywiście ostatecznie ja zatwierdzam transakcję - na zajęciach w obecności obu stron :)

Transfery

Niektórzy z Was osiągnęli ocenę, którą chcą i mają nadwyżkę %, drugim brakuje % do zaliczenia. Nadwyżki można przekazać (transferować) od jednej do drugiej osoby. Osoba, która chce przekazać pisze do mnie, a ja zatwierdzam transfer. Uwaga: 30% potrącam! Czyli, gdy osoba A chce przekazać drugiej osobie 10 pkt. %, druga osoba otrzymuje 7 pkt. %. Punkty zaokrąglam do pełnych, czyli 1 oddany => 1 otrzymany; 2 => 1; 3 => 2; 4 => 3; 5 => 4;  6 => 4; 7 => 5; 8 => 6; 9 => 6; 10 => 7.PS. Przedstawione zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego :)

PS2. Dopuszczam możliwość negocjacji cen/płac, ale ostrzegam, że to nie takie łatwe :)

Comments