Referat / artykuł naukowy

    w skrócie:
    • Język polski czy angielski (albo inny)?
    • Temat: do uzgodnienia ze mną przed rozpoczęciem pisania. ZANIM zaczniesz pisać, proszę o przesłanie tematu referatu - przypominam, że powinien mieć charakter MAKRO/MIKROekonomiczny
     • Forma: pisemna (obowiązkowo wersja elektroniczna! PLIK powinien być oznaczony min. nazwiskiem)
     • Zawartość: merytoryczne opracowanie tematu + własne przemyślenia, spostrzeżenia, bibliografia (mile widziane inne pozycje niż podręczniki podstaw ekonomii)
     • Styl: eseju, pracy naukowej lub podobna (struktura, język i styl, bibliografia, przypisy, podpisane tabele, wykresy itp); preferuję podejście problemowe (jak w pracach naukowych) nad opisowym/sprawozdawczym (takim, jak w raportach, czy encyklopediach). Język nie powinien być zbyt kolokwialny.
     • Deadline na oddanie: podany w prezentacji
     • Za korzystanie z gotowych/niesamodzielnie pisanych prac grozi ścięcie!
     • Zastrzegam możliwość zapytania o literaturę
     • co (d)oceniam: Ocena pracy
     PROCEDURA pisania dobrej pracy

     Przeczytaj całość zanim zaczniesz cokolwiek robić.

     Jeśli nie masz konkretnego, precyzyjnie opisanego problemu, czy pytania, na które chcesz odpowiedzieć zacznij od  etapu START i WSTĘPNEGO - dotyczy to najczęściej studentów albo doktorantów, którzy nie mają pewności, w jakim kierunku iść.
     • 1) START [=> OGÓLNA TEMATYKA]: wybór konkretnego zagadnienia, tematyki (jeśli masz już ulubioną tematykę / grupę zagadnień, np. "ekonomia rozwoju" albo "ekonomia przedsiębiorstwa" albo "teoria konsumenta", albo "wzrost gospodarczy" albo "polityka pieniężna" - pomiń ten krok dalej)
      • a) "ROZGLĄDANIE SIĘ" (obserwacje, słuchanie)
       • Czytaj: newsy ekonomiczne (gospodarcze), dobre książki poruszające tematykę ekonomii lub uczęszczaj na wykłady, uważnie obserwuj zjawiska gospodarcze wokół Ciebie (w skali mikro i makro)
       • Zapisz stwierdzenia, które zwróciły Twoją uwagę: np. co do których nie jesteś pewien (pewna) i chciał(a)byś je potwierdzić lub obalić (zweryfikować), 
      • b) "MYŚLI": Weź garść myśli, które zaprzątają Cię głowę w związku z pierwszymi zapiskami problemów/zagadnień i wyrzuć na papier: co zauważyłe(a)m/zaobserwowałe(a)m?
       • jakie problemy są opisywane, rozwiązywane, nierozwiązane albo jakie zależności zauważasz?
       • jakie mam możliwości: aktualną wiedzę i umiejętności (czy mogę budować model, czy raczej mogę tylko opisać i analizować problem)?
      • c) "TEMATYKA": Zbliżasz się do tematyki
       • czy temat, jakim się zajmuję jest bardziej teoretyczny, czy bardziej praktyczny (empiryczny)? - [w teoretycznym rzadko potrzebne są dane ale ściślejsza logika i wiedza o różnych teoriach, w praktycznym - bazowanie na danych empirycznych, podbierając się wybraną (wybranymi teoriami)]
       • tematy które bardzo rozwijają to tematy problemowe - jakie ogólne problemy widzę w zakresie mojej tematyki albo tematy albo tematy opisujące nowe zjawiska?
     • 2) ETAP WSTĘPNY [=> OGÓLNY PROBLEM lub ZBIÓR INFORMACJI]
      • a) "BIBLIOTEKA 1": Idź do biblioteki albo Internetu i poszukaj co nieco informacji na temat, który masz przed oczami (pamiętając o jakości źródeł: aby informacje, z których korzystasz były pewne, prawdziwe, pełne - zweryfikowane, a źródła naukowe wypełniają te cechy w znacznym stopniu), skorzystaj z wyszukiwarek źródeł naukowych, katalogu bibliotecznego, porady bibliotekarzy
       • Pierwszym krokiem może być wpisanie w Google
       • Zidentyfikuj i zapisz słowa kluczowe pasujące do tematu, uzupełniaj listę do samego końca etapu wstępnego i całego pisania artykułu
       • Zrób listę publikacji, które ogólnie pasują do tematu korzystając z w biblioteki albo jednej z wyszukiwarek źródeł, np. 
       • pomocnicze
        • nie ograniczaj się do języka polskiego!
        • nie omiń ważnych artykułów: czy pisali o tym jacyś Nobliści? czy w ogóle specyficzny temat/problem jaki wybrałeś ktoś już poruszał? zerknij na artykuły pasujące wg liczby cytowań
        • jakie są aktualne grupy zagadnień w ramach tematu, który wybrałem, o których aktualnie się pisze i dyskutuje?
        • jakie są ogólne kierunki myślenia, używana nomenklatura (słowa)?
        • na etapie wstępnym nie rób za dużo notatek, nie skupiaj się na szczegółach treści - "szybko przeskanuj" publikacje (czytaj tylko streszczenie publikacji, które pasują do ), to etap wstępny
       • Jeśli zależy Ci na czasie kontynuuj od razu szczegółowe poszukiwanie ("BIBLIOTEKA 2"), czyli w szczególności zgromadź cytaty i rekordy bibliograficzne (+linki) do wykorzystania
      • b) "PUBLIKACJA" jeśli zamierzasz publikować artykuł zorientuj się, jakie są jego wymagania merytoryczne i techniczne (jak długi może / musi być artykuł i czego może dotyczyć) w wybranym czasopiśmie lub poszukaj konferencji lub czasopism naukowych, które odpowiadają poziomowi Twoich publikacji (im lepsze czasopismo tzn im więcej punktów ministerialnych ma, tym trudniej coś tam opublikować i tym większe wymagania są stawiane)
     • 3) PYTANIE(A) BADAWCZE => KONKRETNE PYTANIA
      • a) "PYTANIA": Gdy uświadomisz sobie, że już "coś" wiesz i masz pewne kierunki poszukiwania źródeł (wiesz, jakich słów kluczowych szukać), zadaj i zapisz pierwsze pytania (te, które do tej pory latały Ci po głowie), bo na pewno jeszcze wiele nie wiesz
       • czego nie wiem? co chcę się dowiedzieć? co warto byłoby wiedzieć?
       • czego brakuje w tym, co wiem, zaobserwowałe(a)m?
      • b) zapisz to pytanie, żeby NIE "zaczęło żyć własnym życiem"
      • pytania powinny dotyczyć bezpośrednio istoty problemu
      • nie za dużo pytań (jedno bardzo konkretne/istotne pytanie może w skrajnym przypadku wystarczyć)
     • 4) HIPOTEZY I CEL => KONKRETNE ODPOWIEDZI
      • a) "HIPOTEZY" mając pytanie - "strzel" w jednym zdaniu jakieś odpowiedzi ("hipotezy") albo "opisz" w jednym zdaniu mechanizm, który odpowiada temu, co wcześniej zauważyłe(a)ś, które Ci się nasuwają, i je zapisz
      • b) "CEL" jaki jest zatem konkretny cel pracy (jasny, wykonalny, mierzalny)? na przykład:
       • rozwiązanie konkretnego problemu
       • opisanie jakiegoś nowego mechanizmu, zjawiska (na podstawie dostępnych danych, obserwacji, badania ankietowego, publikacji) - albo adaptowanie istniejących opisów i analiz (badań) do naszych czasów
       • wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe jakiegoś zjawiska (logiczno-teoretyczne)
       • prognozowanie zjawisk lub opisanie możliwych scenariuszy
       • zasymulowanie (np. za pomocą modelu matematycznego) 
       • przeanalizowanie rezultatów istniejących badań
       • zbudowanie jakiegoś miernika albo klasyfikacji
       • konstrukcja nowej metody badawczej
      • c) "METODYKA" zastanów się nad tym, jak sprawdzisz, czy odpowiedzi które strzeliłe(a)ś są spójne i prawdziwe (zgodne z rzeczywistością albo z logiką, jeśli Twój problem jest czysto teoretyczny), czyli określ metodę (narzędzia) jaką zastosujesz
       • ankieta, wywiad
       • analiza literatury
       • analiza danych
       • model ekonometryczny (to już dla zaawansowanych :))
       • analiza i synteza logiczna (opis logiczny na podstawie dostępnej wiedzy)
      • ok, masz teraz "zaczyn" pracy; idź na imprezę, niech temat "dojrzeje" trochę :)
     • 5) KONSPEKT 
      • a) "KONSPEKT" - czyli ogólny plan pracy (opis problemu, pytania, hipotezy, cel, metodyka, układ pracy, bibliografia). Zrób pierwszy konspekt pracy postaraj się zebrać notatki i ułożyć je w ogólnym planie pracy. Jak jest konspekt - to napisanie pracy jest w pewnym sensie "wypełnieniem" treścią, zrealizowaniem planu. Trudno napisać dobrą pracę bez dobrego planu. 
       "struktura referatu/ eseju/ pracy naukowej" => JAK PISAĆ KONSPEKT
     • 6) ZBIERANIE INFORMACJI => ŹRÓDŁA, INFORMACJE, DANE
      • a) "BIBLIOTEKA 2" Idź drugi raz do biblioteki albo Internetu i zbierz jak najwięcej literatury (publikacji) na wybrany temat w jednym miejscu; skorzystaj z wyszukiwarek źródeł naukowych, katalogu bibliotecznego, porady bibliotekarzy:
       • zgromadź przydatne cytaty na komputerze (łatwiej będzie potem je "obrabiać") i/lub zaznacz odniesienia do treści (tytuł publikacji i strona) + zgromadź linki do wybranych publikacji; do cytatów możesz dołączyć swój komentarz (albo cytaty dołącz do komentarza, którzy powoli układa Ci się w pewną treść) => możesz informacje wpisywać zgodnie z układem konspektu
        • pamiętaj: zawsze opierasz się na wiedzy tych, którzy żyją dłużej i wiedzą więcej, często podobne pomysły jak Twój padały nawet kilkadziesiąt lat temu - warto do nich dotrzeć i się do nich odwołać, możesz rozwinąć znalezione analizy, dodać nowe aspekty, uaktualnić to, co było opisane kiedyś - wszystkie opcje są dozwolone, wartościowe i rozwijające
       • "jak najwięcej" informacji - w ramach ograniczeń czasowych.. nie znajdziesz wszystkiego, co zostało na pisane na dany temat, nie łudź się; tu wchodzi ekonomia. czyli gospodarność: racjonalny wybór w warunkach ograniczeń: wybieraj najwartościowsze źródła, tzn. 
        • 1) najlepiej pasujące do Twojego tematu - 
         • określ słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
         • poszukaj publikacji wg tych słów w tytułach / następnie ew. w streszczeniach następnie w treści 
         • zebrawszy dużą ilość potencjalnie pasujących publikacji (po tytułach) nie czytaj wszystkich (nie marnuj czasu..), ale zerknij na streszczenia (po to one są!), ew. głębiej na wstęp i podsumowanie/ zakończenie/ wnioski i zdecyduj, czy się przyda, możesz określić liczbowo jego przydatność (np. w skali 1-5)
         • zerknij także na bibliografie - do czego się autorzy odwołują, możesz sprawdzić także i te publikacje na podobnej zasadzie
        • 2) te, które najrzetelniej, najpełniej i najgłębiej go analizują); możesz to poznać po ilości cytowań artykułu (w niektórych bazach są takie dane), albo po ilości "punktów ministerialnych" (wykaz czasopism punktowanych)
      • b) możesz także zebrać dane samodzielnie (to też jest dobra metoda..)
       • zrób badanie ankietowe 
       • przewertuj bazę danych i poszukaj jakiś zależności
      • c) najczęściej autorzy dobrych prac stosują obie metody zbierania informacji (ale w zupełności wystarczy jedna opcja) tzn. 
       • opierają się na literaturze (sprawdzanie stanu wiedzy w literaturze), poszukując braków teorii i badań (tak jak przedsiębiorcy "nisz" na rynku) albo sprawdzają, co już zostało napisane 
       • przeprowadzają własne badanie: najpierw przedstawiają teorię, a potem analizują dane lub prezentują wyniki badania ankietowego czy innych własnych badań
     • 7) MERITUM => "BADANIE"
      • Opisz to, co zebrałe(a)ś, kto i o czym pisze (nie zapomnij o przypisach) - możesz to robić już podczas zbierania danych i informacji
      • Przeanalizuj informacje, dane, zsyntezuj - zastosuj metodę, którą zaplanowałe(a)ś
      • Jeśli robiłe(a)ś własne badanie - możesz po opisaniu badania podsumować wyniki (rezultaty) tego badania
      • Nie podsumowuj jeszcze całej pracy (nie opisuj wniosków końcowych)
     • 8) SPRAWDZENIE HIPOTEZ => WNIOSKI KOŃCOWE
      • Sprawdź, czy strzały były celne; opisz to, jak sprawdziłeś (podaj argumenty dlaczego tak albo inaczej)
      • Wyciągnij wstępne wnioski i je zapisz
      • Masz prawie gotową pracę :) 
     • 9) DOPRACOWANIE TECHNICZNE
      • Zrób konspekt / spis treści (zwykle nie napisanej jeszcze) pracy - tak, by prezentował Twój tok myślenia albo by praca stanowiła spójną całość.
      • ułóż wszystkie części w kolejności, dopisz podsumowania i ostateczne wnioski
      • na końcu dopisz wstęp i streszczenie
      • wypełnij poszczególne rozdziały treścią
      • dopieszcz pracę technicznie (w tym źródła danych i bibliografię).
      • nie zapomnij zrobić listy źródeł (publikacji)
      • jeśli publikujesz - dostosuj pracę do wymogów techniczych czasopisma / konferencji
     Ogólne wskazówki
     1. merytoryczne
      1. TEMAT
       • ekonomiczny
       • ustalony z prowadzącym
       • właściwy ze względu na ograniczenia (kiepski temat rzutuje na jakość całej pracy - vide. dział Wybór tematu)
      2. TREŚĆ: zerknij, co (d)oceniam: Ocena pracy
       • zgodność z tematem pracy (rozwinięcie istotnych zagadnień i nie skupianie się na sprawach zbędnych i pobocznych względem tematu)
       • rzetelność w opracowaniu tematu
       • forma zbliżona do pracy naukowej (referat NIE ma być: rozprawką, felietonem, utworem beletrystycznym, fragmentem leksykonu z pojęciami, biografią, opowiadanie, poemat, "zbiór myśli nieuczesanych" itp.)
       • język i styl naukowy (precyzja w wyrażaniu, korzystanie z pojęć ekonomicznych oraz dotyczących stricte opisywanego zagadnienia)! język kolokwialny (potoczny) tu NIE pasuje; pisz w trzeciej osobie, także o sobie;
       • logika (ciąg logiczny argumentów i opisu)
       • własne, indywidualne myśli, spostrzeżenia, uwagi - najlepiej na końcu pracy
       • ambitni mogą próbować zrobić jakieś badania (nie muszą być skomplikowane!), ale to wymaga dodatkowej (choć wystarczą zwykle podstawy) wiedzy z zakresu tworzenia formularzy, badań marketingowych itp. - takie badania na pewno zostaną docenione (tu w szczególności ważny jest kontakt przed rozpoczęciem pracy)
       • innymi słowy to, co oddajecie powinno być DOPRACOWANE
      3. ŹRÓDŁA
       • dobrej jakości: artykuły naukowe w pismach naukowych i książki naukowe (dla Was, jako studentów, podstawowym zadaniem jest umiejętność zreferowania tego, co już jest napisane w oficjalnych publikacjach; dla bardziej "zaawansowanych" - komentowanie, ocenianie tego, traktowanie publikacji jako punktu wyjścia do własnego badania, analizy)
       • nie mylić pism i artykułów popularno-naukowych z naukowymi!
       • mogą być wersje elektroniczne artykułów, ale muszą być oficjalne - opublikowane artykuły w czasopismach internetowych, e-booki itp. (pomijając wszelkie ściągi oczywiście)
       • przykłady źródeł są w działach: Źródła danych (makro)
       • Wikipedia NIE jest mile widziana, choć wyjątkowo może być, jeśli jest traktowana jako inspiracja (a nie źródło wiedzy)
       • KORZYSTANIE ze ściąg internetowych, opracowań, slajdów i skryptów uczelnianych to najgorszy występek studenta, karany ścięciem :P (a czasem wydaleniem z uczelni..). 
       • KOPIOWANIE prac innych jest NIEDOPUSZCZALNE nie tylko dla studentów, ale dla każdego autora
        • odróżnij przy tym kopiowanie (plagiat), czyli przepisanie dużej części czyjejś pracy, najczęściej bez odwołania się do źródła od cytowania, kiedy bierzesz część treści autorskiej i oznaczasz źródło, a praca składa się z wielu cytowań i odwołań, porównuje różne poglądy - to drugie jest wręcz bardzo wskazane, bo pokazuje, że opieramy się na tym, co już zostało napisane.
     2. techniczne (celem referatu jest także przećwiczenie umiejętności dostosowania się do zadanych rygorów...)
      1. OBJĘTOŚĆ
       • minimum 13 000 znaków ze spacjami ~ ok 4 strony A4 ~ tekstu (MERITUM) - czyli bez strony tytułowej, bez spisów treści, bez bibliografii, bez rysunków i tabel itp.
      2. WYGLĄD OGÓLNY (praca powinna wyglądać na referat na uczelni wyższej, a nie niechlujne wypracowanie z podstawówki)
       • jednolita czcionka, Times New Roman 12pt, standardowe marginesy, odstępy 1.5, nie przesadnie duże wykresy
       • justowanie tekstu
       • jeden rodzaj akapitów (polecam akapity bez wcięć, ale z odstępem między liniami, tzw. "światłem" między akapitami i rysunkami/wykresami)
       • akapity nie za krótkie, nie za długie
       • bez kolumn (to nie gazeta)
       • tytuły akapitów (zwłaszcza w dłuższych pracach)
       • marginesy, wielkość czcionki, odstępy między liniami i literami - standardowe
       • nie powinno być "ramek" z dodatkowymi informacjami (chyba że tekst jest dłuższy i ma być publikowany jako artykuł - wówczas ostatecznie dopuszczalne)
      3. STRUKTURA REFERATU/ ESEJU / PRACY NAUKOWEJ
       • strona tytułowa lub nagłówek pracy (strona tytułowa mile widziana w krótszych pracach, obowiązkowa w dłuższych): tytuł pracy, imię i nazwisko, nr albumu, może być motto
       • spis treści (powinien być na początku i wskazywać główne działy z podaniem ich stron)
       • streszczenie (1 krótki akapit opisujący w skrócie istotę tego, co jest w pracy)
       • słowa kluczowe (lub kody JEL)
       • headline (opcjonalnie: 1-2 zdania - hasła zachęcające, wyboldowany)
       • WSTĘP / WPROWADZENIE (krótki akapit wprowadzający ogólnie do tematyki, w tym cel pracy, pytania do odpowiedzi, opis metodyki - czyli sposobu, w jaki podchodzisz do tematu)
       • właściwa TREŚĆ: rozdziały (kilka - kilkanaście akapitów właściwego toku pracy, w tym własne przemyślenia, jeśli są)
        • podział na rozdziały i ich śródtytuły (jeśli jest potrzebny - w krótkich pracach nie jest niezbędny)
        • każdy rysunek, graf, wykres trzeba opisać nazwą i kolejnym numerem (Wykres 1.) tytułem oraz musi być podane źródło (jeśli rysunek jest w 100% Wasz - "Źródło: Opracowanie własne", jeśli po części - "Źródło: Opracowanie własne na podstawie ...")
        • przypisy w tekście (tekst w większości pochodzi nie z Waszej głowy, a z publikacji, które przeczytaliście, dlatego trzeba zaznaczać w każdym miejscu, w którym się korzystało z tych publikacji*)
        • może być podsumowanie lub opis wyników badania własnego (to jeszcze nie wnioski końcowe)
       • PODSUMOWANIE / WNIOSKI (jeden akapit podsumowujący: ostateczne wnioski, czy został zrealizowany cel? pytania do odpowiedzi, kierunki dalszych badań; może być też tzw. "bottom line" - jedno czy dwa, ciekawe, inspirujące, błyskotliwe zdania kończące)
       • BIBLIOGRAFIA (obowiązkowo: powinna zawierać listę wszystkich artykułów i książek, źródeł danych, które zostały wykorzystane w pracy, odrębnie również spis źródeł internetowych)
       • ilość stron (jeśli jest wymagana) dotyczy stron merytorycznych (bez strony tytułowej, spisu treści, bibliografii)
      4. PLIK (który przesyłacie mi):  nr albumu, nazwisko (bez imienia), i część tytułu pracy,
       np. "55555, Kowalski, Wpływ długości leżakowania na rozwój gospodarczy"

     *) ciekawostka: studenci teologii pisząc prace dyplomowe zobowiązani są dla zachowani całkowitej spójności teologicznej z doktryną chrześcijańską do pisania pracy wyłącznie zawierającej cytaty albo parafrazy wypowiedzi, zatem cała praca jest pełna przypisów, nie ma w niej żadnej indywidualnej "inwencji" autora - to jest dopiero rygor (i lekcja pokory..).


     Pomocne mogą być również: 
     Podstrony (1): Konspekt
     Comments