Recenzja

  W skrócie:
  • Tytuł: do uzgodnienia ze mną przed pisaniem.  ZANIM zaczniesz czytać, proszę o przesłanie tytułu książki - przypominam, że powinna mieć charakter MAKRO/MIKROekonomiczny*
  • Forma: pisemna (obowiązkowo wersja elektroniczna! PLIK powinien być oznaczony min. nazwiskiem)
  • Zawartość: merytoryczne opracowanie recenzji + własne przemyślenia, spostrzeżenia, ocena
  • Styl: recenzja (czyli nie streszczenie, nie opis zawartości)
  • Technicznie: min 2.5 strony A4 (jednolita czcionka, Times New Roman 12pt, standardowe marginesy, odstępy 1.5)
  • Deadline na oddanie: w prezentacji
  • Za korzystanie z gotowych recenzji, opracowań, abstraktów grozi ścięcie!
  • Zastrzegam możliwość zapytania o treść książki
  • Recenzja też może mieć cel i własny tytuł!
  • Co (d)oceniam: Ocena pracy
   Ogólne wskazówki

   1. 1. merytoryczne
            2. techniczne
     1. OBJĘTOŚĆ
      • min 2,5 strony A4 MERITUM
     2. WYGLĄD OGÓLNY (praca powinna wyglądać na referat na uczelni wyższej, nie niechlujne wypracowanie w podstawówce)
      • jednolita czcionka, Times New Roman 12pt, standardowe marginesy, odstępy 1.5, nie przesadnie duże wykresy
      • justowanie tekstu
      • jeden rodzaj akapitów (polecam akapity bez wcięć, ale z odstępem między liniami, tzw. "światłem" między akapitami i rysunkami/wykresami)
      • akapity nie za krótkie, nie za długie
      • bez kolumn (to nie gazeta)
      • marginesy, wielkość czcionki, odstępy między liniami i literami - standardowe
      • nie powinno być "ramek" z dodatkowymi informacjami (chyba że tekst jest dłuższy i ma być publikowany jako artykuł - wówczas dopuszczalne)
     3. STRUKTURA RECENZJI
      • strona tytułowa lub nagłówek pracy (strona tytułowa mile widziana w krótszych pracach, obowiązkowa w dłuższych): tytuł recenzji (tytuł recenzji może, ale nie musi być tytułem książki!), tytuł książki, autor, rok wydania, wydawnictwo, ISBN, Twoje imię i nazwisko, nr albumu
      • headline (opcjonalnie: 1-2 zdania - hasła zachęcające, wyboldowany)
      • wstęp / wprowadzenie (nie musi być wydzielonym rozdziałem jak w referacie)
      • WŁAŚCIWA TREŚĆ (kilka - kilkanaście akapitów właściwej recenzji, w tym własne przemyślenia)
       • ewentualne rysunki, grafy, wykresy trzeba opisać nazwą i kolejnym numerem (Wykres 1.) tytułem oraz musi być podane źródło (jeśli rysunek jest w 100% Wasz - "Źródło: Opracowanie własne", jeśli po części - "Źródło: Opracowanie własne na podstawie ...")
       • przypisy w tekście (tekst w większości pochodzi w tym przypadku z Waszej głowy, ale jeśli korzystasz z zewnętrznych źródeł, trzeba to zaznaczać w każdym miejscu, w którym się korzystało z innej publikacji)
      • zakończenie / podsumowanie (1 akapit podsumowujący, wnioski, podsumowanie, "bottom line" - jedno, ciekawe zdanie kończące;  nie musi być wydzielonym rozdziałem jak w referacie )
      • bibliografia (jeśli korzystano z innych źródeł; obowiązkowo: powinna zawierać listę wszystkich artykułów i książek, które zostały wykorzystane w pracy, odrębnie również spis źródeł internetowych)
     4. PLIK (który przesyłacie mi):  nr albumu, nazwisko (bez imienia), "recenzja", i część tytułu książki, 
      np. "55555, Kowalski, recenzja Ekonomia w perspektywie"
    * makro - mikro zależy od zajęć.
    Comments