Ekono-charakter

Pisząc pracę, w szczególności recenzję proszę o zachowanie mikro- lub makroekonomicznego charakteru pracy. Recenzując książkę z zarządzania można napisać ciekawy tekst ekonomiczny, ale zauważyłem że sporo osób ma z tym problem. Poniżej kilka wskazówek - haseł pomocnych przy odnajdywaniu elementów ekonomicznych. 

Mikroekonomia to m.in. zagadnienia (słowa kluczowe):

Kody JEL (Journal of Economic Literature*) pasujące tutaj (m.in):
 • przedsiębiorstwo
 • przedsiębiorca
 • wartość
 • rzadkość
 • popyt i podaż
 • cena, mechanizm cenowy
 • rynki dóbr (wyrobów i usług )
 • rynki czynników produkcji (pracy, kapitału)
 • równowaga cząstkowa
 • struktury rynkowe (konkurencja, monopol, oligopol)
 • nadwyżka konsumenta
 • nadwyżka producenta
 • cele konsumenta
 • cele pracownika
 • cele przedsiębiorstwa
 • koszty
 • zyski
 • inwestycje
 • produkcja, produktywność
 • analiza krańcowych wielkości
 • efektywność i optimum
 • zależność pracowników od właścicieli
 • czynniki produkcji
 • czynniki wyboru konsumenta
 • modele konsumpcji
 • modele produkcji
 • modele kosztowe
 • technologie produkcji
 • zapasy
Makroekonomia to m.in. zagadnienia:

Kody JEL (Journal of Economic Literature) pasujące tutaj (m.in):
 • gospodarka
 • rozwój społeczno-gospodarczy
 • wzrost gospodarczy
 • instytucje państwowe
 • rola państwa
 • podatki
 • inflacja
 • bezrobocie
 • pieniądz, waluty
 • bank centralny
 • rząd
 • fiskus
 • polityka gospodarcza
 • cykl koniunkturalny
 • międzynarodowy handel dobrami (towarami i usługami)
 • międzynarodowe przepływy pracy, kapitału
 • dochód narodowy
 • wskaźniki rozwoju
 • globalizacja
 • oszczędności 
 • inwestycje
 • kapitał
 • deprecjacja kapitału
 • amortyzacja
 • dochody
 • produkt narodowy
 • dobrobyt
JEL to klasyfikacja Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego (American Economic Association, AEA)
Comments