ZAJĘCIA‎ > ‎Zajęcia - ogólnie‎ > ‎

Pisanie ekonomiczne...

Przede wszystkim zajrzyj do "Konspektu seminarium licencjackiego" (od 2015) 
gdzie zebrałem gromadzone przez kilka lat sugestie odnośnie pisania poważniejszych prac
 - od inspiracji w wyborze tematu do prezentacji zakończonej pracy -
(zasady dla prac krótszych niż prace dyplomowe są bardzo podobne)###  ###


Zacznijmy od warsztatu...

 1. Dużo różnych porad odnośnie techniki pisania: jak czytać źródła, jak cytować, jak robić przypisy i bibliografię, jak planować i organizować pracę, jak pisać streszczenia itd! LINK (w jęz. angielskim)
 2. Różne systemy odwołań do źródeł (bibliografie, przypisy dolne, końcowe) LINK (w jęz. angielskim)
 3. Standard pracy dyplomowej na UE w Poznaniu
 4. Wskazówki pomocne w sporządzaniu bibliografii załącznikowej
   
  LINK
 5. Wskazówki pomocne w sporządzaniu przypisów: styl tradycyjny, styl harwardzki
 6. Zasady sporządzania opisów bibliograficznych wg norm PN-ISO 690 i PN-ISO-2:1999 LINK

 • J. Brdulak,  Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, III wydanie poprawione, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008,  
 • A. Dudziak, A.  Żejmo,  Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008,  
 • K. Wojcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
A gdy przyjdzie do pisania prac naukowych zaopatrz się w...
 • J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005
Szczegóły wymagań technicznych są na stronach dotyczących recenzji i referatu.

W pracach (d)oceniam => LINK