ZAJĘCIA‎ > ‎

Mikro-makro i co dalej

Skończy się mikroekonomia, skończy się makroekonomia. Co dalej?


Na zajęciach omawiane były procesy i zjawiska gospodarcze przez pryzmat ekonomii. Na innych zajęciach będziecie omawiać.. również te same procesy i zjawiska, ale z innych perspektyw.

Historia Myśli Ekonomicznej - da ogląd na zmiany w ekonomii od strony historycznej, cofając się dalej niż do Adama Smitha i omawiając bardziej szczegółowo konkretne poglądy różnych szkół. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - rozszerza ekonomię w stronę gospodarki otwartej, szczególny nacisk na wymianę handlową
Globalizacja - podobnie jak MSG, ale ujmuje gospodarkę światową jako jedną całość i pokazuje procesy zachodzące w niej. Zarządzanie - w ramach poniższych przedmiotów skupicie się na analizie szczegółowej mikroekonomicznych aspektów i bardziej praktyczno-behawioralnej stronie przedsiębiorstwa w różnych działach funkcjonalnych: Zarządzanie strategiczne, operacyjne, logistyczne itp. Marketing - i wszystkie jego pochodne i poboczne działy pomogą analizować, segmentować rynek i zrozumieć klienta od strony jego portfela i skłonności, by wydać cyferki na nasz produkt. Rachunkowość i księgowość - konieczna sprawa, żeby ogarnąć wszystkie cyferki, które krążą w przedsiębiorstwie. Podstawa, jeśli chcesz iść w kierunku audytu, analiz finansowych.. Matematyka, statystyka, metody statystyczne, analiza, algebra, rachunek prawdopodobieństwa - wszystkie przedmioty techniczne, które mają dać narzędzia do stosowania w badaniach naukowych ale też i w innych przedmiotach: ekonometria, badania rynku, data mining i inne informatyczne - przedmioty, w których możecie wykorzystać wiedzę i umiejętności z przedmiotów technicznych w praktyce i połączyć ją z wiedzą z przedmiotów teoretycznych.