EKONOMIA‎ > ‎Przybornik ekonomisty‎ > ‎

Podręczniki

Różne podręczniki ekonomii i książki które mogą temu celowi służyć. Te podstawowe i dla zaawansowanych:
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia,  
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 2000,
 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, tom 1 i 2,
 • Frank Robert H., Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wyd. Technologiczne, Gdańsk 2007
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998
 • Barro J. R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000 (dodruk 2011r.)
 • Sloman J., Economics, 7th Edition 
 • Sloman J., Essentials of Economics, 5th Edition 
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomicznej, Warszawa 1998
 • Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2000
 • Epping Randy Charles, Przewodnik po światowej ekonomii. 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia, 2002
Zbiory zadań:
 • Smith Peter, Begg David, Ekonomia. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1999
 • Sloman John, Smith Peter, Economics. Student Workbook. 7th Edition., Prentice Hall, 2010
 • Rohaly J., Makroekonomia dla zaawansowanych. Rozwiązania problemów, PWN, Warszawa 2001
 • Zawojska A., Daniłowska A., Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami, Wydawnictwo SGGW,  Warszawa 2004
 • Baszyński Adam, Piątek Dawid, Szarzec Katarzyna, Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, CeDeWu, Warszawa 2010
 • Brzozowski, Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, WSiP
Comments