EKONOMIA‎ > ‎Przybornik ekonomisty‎ > ‎Źródła‎ > ‎

Dane statystyczne

Dane regionalne i lokalne

Dane globalne


Uwaga 1: Przy korzystaniu z w/w źródeł zwróć uwagę na metodykę opracowania/zbierania statystyk (metadata/methodology), gdyż tak samo nazwane zmienne mogą dawać czasem bardzo różne wyniki. Żeby daleko nie szukać: PKB, PPP, dług publiczny, wydatki rządowe..

Dla ćwiczenia:
  • Jaka jest wartość nominalna i udział w wartości dodanej (lub produkcji ogółem) oprogramowania na zamówienie (wybrana podklasa PKWiU) w Polsce w wybranych latach
  • Jaka jest wartość usług "usługi wprowadzania danych" - klasa 63114 NIC2008 (ang. "Providing data entry services") - w Indiach w wybranych latach. Za to oferują dodatkowe punkty :)
  • Które trzy kraje - członkowie OECD (34 krajów) nie należą do krajów o wysokich dochodach (według Banku Światowego)?

Inne

Dane mikroekonomiczne

Stooq - notowania, komentarze, wiadomości; serwis z bardzo długimi szeregami czasowymi wielu walut, papierów wartościowych, po polsku
Comments