EKONOMIA‎ > ‎Ekonomikalia‎ > ‎

Są jakieś granice wzrostu? 40 lat po raporcie Klubu Rzymskiego

opublikowane: 17 kwi 2012, 15:27 przez Grzegorz Sobiecki   [ zaktualizowane 17 kwi 2012, 15:28 ]
16 kwietnia 2012r. odbyło się spotkanie w Polskim Twoarzystwie Ekonomicznym dotyczące pewnej rocznicy. 40 lat temu Klub Rzymski opublikował raport Granice wzrostu, w którym autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wzrost może postępować w nieskończoność - np. czy rosnąca w sposób blisko liniowego podaż żywności może wystarczyć na wyżywienie rosnącej wykładniczo liczby ludności ziemi. W maju zostanie opublikowany uaktualniony raport Klubu Rzymskiego, po którym zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w PTE, o którym postaram się również napisać.

Referentami byli zasłużeni dla polskiej myśli ekonomicznej prof. Sadowski oraz prof. Kukliński. Poniżej zestawienie kilku głównych myśli poruszanych na spotkaniu. Wszystkie mają charakter roboczy, zatem wybaczcie pewną nieskładność zdań.

 • Od ostatniego raportu i postulatów niewiele zostało zrobione: 
 • Chiny i USA nie podpisały traktatu z Kioto ograniczającego emisję gazów (dwaj najwięksi ich producenci). Chiny argumentowały m/w tak, że skoro Europa i Ameryka wzrastały produkując dużo gazów, to Chiny też mogą.
 • Ograniczono wykorzystanie freonu.
 • Czy lata od ostatniego Raportu zostały zmarnowane?
 • Fiasko w Kioto, fiasko konferencji ludnościowych (zmierzających do ograniczenia tempa wzrostu ludności)
 • Poszukiwanie wizji lepszego świata (np. ze światowym rządem) to dążenie do utopii. Jednak utopie uskrzydlają myślenie.
 • Myślenie długoterminowe zostało wyparte przez nastawienie na doraźny interes.
 • Problemem jest ogólne porozumienie globalne => sprzeczność interesów i brak wspólnego mianownika.
 • Pytanie, które pozostało - kto miałby realizować wizję lepszego świata? Kto miałby finansować dążenie do jej realizacji?
Pytania i główne problemy wg prof. Sadowskiego:
 1. Jaki będzie dalszy przebieg rozwoju świata?
 2. ?
 3. Postęp żywnościowy wobec rosnącej liczby ludności
 4. Jak pokonać różnice społeczne?
 5. co zrobić z gospodarkami opanowanymi przez rynki finansowe?
 6. Jak wpływają one na zmiany geopolityczne?
 • Skuteczność (cecha jednostki) przed demokracją (cecha zbiorowości)?
 • "Amerykański ciemnogród" - np. negacja Darwina, wiara w dosłowność Biblii (i w co jeszcze?)
 • Elita chińska myśli strategicznie! Liberalna elita nie. 
 • Chiny ~ zachłanni aspiranci rozwoju, USA ~ establishment wzrostu => sprzeczność interesów
 • CZY SĄ I JAKIE SĄ GRANICE WZROSTU?
 • Nie ma z kim prowadzić dialogu - elity polityczne są na niskim poziomie.
 • Przydałby się wzrost BEZ zniszczenia istniejącego dorobku
 • Czy świat zdoła uniknąć samobójstwa?
 • "Oby wzrost wyniósł przynajmniej 0%"
 • przedstawiciele zarządzania nie zajmują się tym, czym nie są w stanie kierować; przedstawiciele nauk społecznych (w tym ekonomiści) zajmują się problemami długoterminowymi, holistycznymi => sprzeczność o wspólnej genezie
 • Jaki człowiek jest w stanie wykreować wizję lepszego świata?
 • Część granic się przesunęła.
  • ropa miała być na 20 lat 40 lat temu, dziś też ma starczyć jeszcze na 20 lat
 • Jesteśmy w innej rzeczywistości - technologicznej
 • Wiele produkowanych dóbr z założenia jest nietrwałych, o charakterze jednorazowym (telefony, komputery)
 • Woda czy CO2?
 • tzw. Walka z ubóstwem okazała się nieskuteczna (ONZ, Bank Światowy, MFW itp.)
 • Kapitał płynie w inną stronę niż to powinno wynikać z walki z ubóstwem! a mimo to (dzięki temu?) ubóstwo zmniejsza się. Jak to się dokonało? - hasło początków XX w. "trade, not aid"? może "nowa liberalna demokracja"?
 • Czy w świecie nauki badany jest na poważni temat "peak oil"? ("szczyt wydobycia ropy")
 • Ewolucja rynków finansowych: na początku były to usługi wspierające - obsługa sfery realnej! Ich rola zmieniła się => zmienił się sposób gospodarowania 
 • Myślenie długookresowe czasami przybiera postać zabawy, a nie poważnego traktowania dalszej przyszłości - postawa lekceważąca (mało pokorna) i nieodpowiedzialna wobec przyszłości ~ i po części przeszłości; wpisuje się w hasło "żyj szybko, umieraj młodo"
 • Jak powinien wyglądać zdrowy ład światowy?
 • Rozwój świata idzie w kierunku przeciwnym do intuicyjnie pojętego zdrowego rozwoju.
 • Tylko Chiny, jako kraj rynkowo-autokratyczny są w stanie myśleć w perspektywie długoterminowej. Tylko [GS], jaka jest moralność realizacji długoterminowych celów?
Comments