EKONOMIA‎ > ‎Ekonomikalia‎ > ‎

Gdzie lepiej żyć? Jak zmierzyć lepsze życie?

opublikowane: 23 lut 2012, 12:50 przez Nieznany użytkownik
Bez większego komentarza tym razem. Poniżej kilka różnych miar, które na różnych płaszczyznach ukazują rozwój społeczeństw i jakość życia.
 1. PKB (PPP) per capita => Wiki
 2. Realny wzrost PKB per capita => Wiki
 3. Better Life Index (OECD) => http://oecdbetterlifeindex.org/#
 4. Human Development Index (UNDP) => http://hdr.undp.org/en/statistics/
 5. Quality-of-life Index (EUI) => http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf ,  Wiki
 6. Happy Planet Index (New Economics Foundation, 2006) =>  http://www.happyplanetindex.org/Wiki
 7. Environmental Performance Index (Yale, CIESIN, WEF, EU) =>  http://epi.yale.edu/epi2012/rankings, Wiki
 8. Multidimensional Poverty Index, stary Human Poverty Index (Oxford, UNDP) =>   http://www.ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/mpi-data-methodology/ , Wiki
 9. Child Development Index (Save the Childern UK et al.) =>  http://www.savethechildren.org.uk/about-us/what-we-do/the-child-development-indexWiki 
 10. Basic Capabilities Index (Social Watch) =>  http://www.socialwatch.org/node/13749
 11. Gender Equity Index (Social Watch) =>  http://www.socialwatch.org/taxonomy/term/527
 12. Legatum Prosperity Index (Legatum Institute) =>  http://www.prosperity.com/Wiki
 13. Global Peace Index (Institute for Economics and Peace) =>  http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2011/scorWiki
 14. Satisfaction with Life Index (A.G. White) => Wiki
 15. Democracy Index (EIU) => Wiki
Gross National Happiness Index (J.S.Wangchuck) 
Index of Sustainable Economic Welfare (W. Nordhaus, J. Tobin, 1989) =>  http://www.foe.co.uk/community/tools/isew/
First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness and sense of belonging:
Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (Stiglitz et al.)

Polska w rankingach: 
 1. PKB (PPP) per capita => 46. miejsce na 180 krajów [2010, WorldBank]
 2. Realny wzrost PKB per capita => 39. miejsce na 174 kraje [2006]
 3. Better Life Index, BLI => "Poland performs moderately well in overall measures of well-being, and ranks higher than average in some of the topics in the Better Life Index." (http://oecdbetterlifeindex.org/countries/poland/)
 4. Human Development Index, HDI => 39. miejsce na 197 krajów [2011], grupa "very high human development"
 5. Quality-of-life Index, QOLI => 48. miejsce na 111 krajów [2005]
 6. Happy Planet Index, HPI => 114. miejsce na 178 krajów [2006], 77. miejsce na 143 kraje [2009]
 7. Environmental Performance Index, EPI => 22. miejsce na 132 kraje [2012], grupa "strong performers" ( http://epi.yale.edu/dataexplorer/countryprofiles?iso=POL )
 8. Multidimensional Poverty Index, MPI => na 110 krajów brak Polski w zestawieniu [2011]
 9. Child Development Index, CDI => na 143 kraje brak Polski w zestawieniu [2008]
 10. Basic Capabilities Index, BCI => 36. miejsce na 168 krajów [2011] (wartość 98/100)
 11. Gender Equity Index, GEI => 30. miejsce na 154 kraje [2007]
 12. Legatum Prosperity Index, LPI => 28. miejsce na 110 krajów [2011] (http://www.prosperity.com/country.aspx?id=PL )
 13. Global Peace Index, GPI => 22. miejsce na 153 kraje [2011]
 14. Satisfaction with Life Index, SWLI => 99. miejsce na 178 krajów [2006]
 15. Democracy Index => 45. miejsce na 167 krajów [2011]
 16. Gross National Happiness Index, GNHI => tylko Bhutan...
Comments