EKONOMIA‎ > ‎Ekonomikalia‎ > ‎

10 kwestii, które wymagają przemyślenia na nowo

opublikowane: 1 kwi 2012, 09:10 przez Grzegorz Sobiecki
Trafiłem na ciekawy artykuł, w rocznicę jego wydania, zbierający ważne kwestie ekonomii, które wymagają przemyślenia po ostatnim kryzysie. Lista głównych kwestii zebrana poniżej. 

"Dziesięć dogmatów do przemyślenia", Ignacy Morawski, Obserwator Finansowy, 1 kwietnia 2011r.
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/04/01/dziesiec-dogmatow-do-przemyslenia/

A to źródło części kwestii, z którego korzystał autor - konferencja "Macro and Growth Policies in the Wake of the Crisis", która odbyła się w marcu 2011r. w Waszyngtonie, zorganizowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Uczestniczyły w niej wielkie nazwiska współczesnej ekonomii (i ich właściciele), w tym wielu Noblistów - m.in. Joseph E. Stiglitz, David Romer, Robert Solow, George Akerlof, Michael Spence, John Williamson i wielu innych. Warto dodać, że prezentacje są ogólnodostępne.

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res/index.htm 

1. Ekonomia to nauka, która daje nam jasne odpowiedzi, jak funkcjonuje i powinna funkcjonować gospodarka.
2. Człowiek to homo economicus – istota racjonalna, dlatego jego zachowanie można opisać matematycznie
3. Dobra polityka pieniężna pozwala ustabilizować wahania aktywności gospodarczej, czyli m.in. zapobiegać wielkim kryzysom
4. Najważniejszym celem banków centralnych powinno być stabilizowanie inflacji wokół określonego poziomu
5. Interwencje na rynkach walutowych są nieskuteczne
6. Polityka fiskalna powinna skupić się na redystrybucji dochodu i utrzymaniu stabilności długu
7. W długim okresie akcje zawsze przynoszą wyższy zwrot niż obligacje
8. Strefa euro nie rozpadnie się
9. Polska powinna jak najszybciej wejść do strefy euro
10. Polska jest skazana na wysoki wzrost gospodarczy
Comments