# ONLINE EXAM 2016 #


W lutym 2016 roku testuję niestandardową, wręcz eksperymentalną (z mojego punktu widzenia), możliwość zaliczenia egzaminu, jaką jest egzamin online. Poniżej szczegóły.
 • Dostęp do testu http://exam.ekono.net/ (strona widoczna w czasie egzaminu oraz na czas rejestracji)
 • Termin egzaminu: indywidualny dla każdej grupy
 • Rejestracja użytkownikówgodzina przed testem.
 • Rozpoczynasz pisać test w wyznaczonym momencie. Brak rozpoczęcia testu w wyznaczonym czasie to "spóźnienie" na egzamin, co w wersji online oznacza brak zaliczenia!
 • Hasło do rejestracji przekazuję staroście / przedstawicielowi grupy.
 • W czasie egzaminu będę dostępny pod mailem i na chacie (link na stronie z egzaminem)
 • Egzamin poprawkowy online głównie dla osób, które już pisały - umożliwia "dociągnięcie" do "3.0"; 
 • Osoby, które NIE pisały jeszcze, mogą do niego podejść, jednak pamiętając, że umożliwi on otrzymanie co najwyżej oceny "3.0". W celu ustalenia terminu "normalnego" egzaminu - proszę o kontakt.
 • Inne szczegóły dot. czasu egzaminu i punktacji - po rozpoczęciu egzaminu
 • W terminie egzaminu, przynajmniej kilka minut przed rozpoczęciem zaloguj się na stronie
Podstawowe ogólne informacje i warunki:
 • podstawowym warunkiem jest dostęp online (strona jest dostępna tylko w czasie egzaminu oraz na czas rejestracji - zwykle ok godziny przed egzaminem oraz dodatkowo może być dostępna w przeddzień egzaminu wieczorem)
 • Podczas egzaminu online powinniście mieć także przy sobie to, co podczas normalnego egzaminu - czyli legitymację, długopis, kalkulator, kartkę do pisania (brudnopis), ale oprócz tego proszę przygotować: dowód osobisty oraz jedno z trzech: 1) telefon komórkowy z funkcją aparatu, 2) aparat foto, 3) kamerka internetowa i konto Skype [tak, wiem, to nietypowe wymogi, ale i egzamin nie jest typowy]
 • egzamin ma podobną formę, jak egzamin pisany: test, pytania otwarte, pytania rachunkowe
 • egzamin liczy się jak oficjalny test i wymaga podjęcia go w ściśle określonym czasie (spóźnialscy i tu mogą mieć problem!)
 • ewentualne pytania rachunkowe można rozwiązywać wykorzystując zapis tekstowy, pamiętając, że potęgi zapisujemy wykorzystując znak "^" (standardowo we wszystkich: np. 1 / (1+y) = z^(x+1) , gdzie x: produkcja, y: cena itp.
 • platforma widoczna jest w sieci w czasie egzaminów, testów oraz na czas rejestracji
Test online ma kilka zalet dla piszącego, o których nie muszę się rozpisywać. Dla mnie korzyścią jest łatwiejsze sprawdzanie, szybsza informacja o wyniku. Test online ma jednak to do siebie, że nie mam bezpośrednio możliwości kontrolowania samodzielności pracy i ograniczenia korzystania z zasobów Internetu. Nie oznacza to jednak, że nie mam żadnych opcji:
 • czas przeznaczony średnio na pytanie może być relatywnie krótki,
 • pytania otwarte są tak skonstruowane, że bez wiedzy i zrozumienia tematu trudno na nie odpowiedzieć (trudno też znaleźć odpowiedź w Internecie),
 • w pytaniach otwartych sugeruję nie korzystać zasobów sieci, bardzo łatwo mogę to zweryfikować; zauważenie zbytnich podobieństw w odpowiedzi do materiałów dostępnych w sieci,
 • przy rejestracji potwierdzacie oświadczenie o samodzielnym rozwiązaniu testu na początku,
 • podczas testu weryfikuję tożsamość piszącego.
Weryfikacja jest dwustopniowa: 
 1. po pierwsze, przy rejestracji podajecie swoje dane oraz hasło, które udostępniam dla danej grupy przez przedstawiciela grupy / starostę,
 2. druga weryfikacja ma miejsce podczas trwania egzaminu - szczegóły na czym ma ona polegać otrzymacie w trakcie egzaminu :).
Jeśli macie uwagi, pytania, coś nie działa => proszę o informację (najlepiej za pośrednictwem przedstawiciela / starosty) na gs@ekono.net


Comments